Hand in Hand

Active by Sweden har valt att stötta Hand in Hand. Vi vill ta vårt ansvar för att stärka kvinnligt företagande där det behövs som mest.

Hand in Hands vision är en värld utan fattigdom. Genom utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån hjälper Hand in Hand framförallt kvinnor att starta egna småföretag. Tack vare den ökade inkomsten kan de då, med egen kraft, förbättra livsvillkoren för sig själva och sina familjer.
Hand in Hands unika arbetsmodell för hjälp till självhjälp bidrar till bestående resultat och har positiv effekt på individ- och familjenivå, såväl på samhället i stort.

 

Hand in Hand

hand-in-hand-richard-lewisohn

 

Ansvarsfull produktion

Det är viktigt för oss med hög kvalité genom hela produktionskedjan. Tillverkningen av våra plagg sker i Portugal. Packning och paketering sker lokalt i Sverige. Samtliga av våra leverantörer följer våra krav om lagenlig lön, säker arbetsmiljö, rätten att organisera sig fackligt och förbud mot barnarbete och diskriminering på arbetsplatsen.